Baza wiedzy
 • _English version
 • _EZD
 • _HUESCA
 • _Instrukcje Eduroam
 • _Instrukcje Office 365
 • _Omega-Psir
 • _PIT-11
 • _Praca&Nauka Zdalna
 • _Słownik pojęć
 • _USOS
 • _Akty prawne i inne regulacje dotyczące bezpieczeństwa IT
 • Dodawanie Kontrahentów - instrukcja
 • HELPDESK - instrukcja dodawania zgłoszeń
 • HELPDESK - jak złożyć wniosek o dostęp do systemu informatycznego
 • Informator dla naukowca w sieci
 • Instrukcja - PYTANIA BEZPIECZEŃSTWA dla Użytkownika HelpDesk
 • Instrukcja dodawania ikonki C2 (CodeTwo) do aplikacji Outlook
 • Lokalizacja wartości na naklejce środka trwałego
Wprowadź polecenie i naciśnij Enter